Remonta
informācija

Jūsu ierīces remonta gaita


Ievadīt jums piešķirto remonta numuru vai telefona sērijas / IMEI kodu:

*Remonta numurs vai telefona IMEI kods:
* Obligātais lauks